Właściwości

Z mediawiki

Sprawdzamy właściwości danego elementu:

  • klikamy w sprawdzany element prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości (z reguły jest to ostatnia opcja na liście).
Osobiste