Konwersja

Z mediawiki

Zmiana formatu pliku (np. filmu lub zdjęcia) na inny format - na mniejszy lub większy format. Plik wynikowy (po konwersji) możne mieć mniejsza lub większą pojemność (wagę).

Zobacz również

Osobiste