Formaty plików

Z mediawiki

Format pliku - rozszerzenie, widoczne po kropce (po nazwie pliku).

Spis treści

Włączanie widocznych formatów plików w Windows XP

Formaty plików

Graficzne

Muzyczne

Wideo

Tekstowe

Tekstowo - graficzne (przenośne)

Arkusze kalkulacyjne

Prezentacje multimedialne

Archiwa (pliki spakowane)

Pliki wykonywalne (instalacyjne)

Internetowe (webowe)

Formaty na urządzenia mobilne

Zobacz również

Osobiste