Analizator dyspersji CD/PMD

Z mediawiki

Pomiary dyspersji mają ogromne znaczenie dla sieci optycznych dużych przepływności.

Osobiste